Varför är just Bullerbyn så bra?

- För oss föräldrar är svaret enkelt. Vi vet att vår förskola är bra för att vi deltar i verksamheten och ser hur den utvecklas. På denna hemsida försöker vi ge dig så många svar som möjligt inför ditt barns framtid. Hoppas den är hos oss.

Som förälder deltar du aktivt i verksamheten.

Varje familj jobbar några timmar i månaden på förskolan. Vi är också engagerade i olika grupper så som utemiljö och rekrytering.

Otroligt engagerad personal.

På Bullerby har vi fyra engagerade medarbetare som lär känna ditt barn.

Vårt fina gula hus.

Mitt i centrum hittar du en ett stort hus med en mysig utemiljö. På bullerbyn finns det två avdelningar på två våningar.

Vår fantastiska personal

Vår personal är otroliga på många sätt. Det bästa är att vi föräldrar får jobba med dom varje månad.

Dan Svedén

Förskolechef och förskollärare

Förskolechef och förskollärare. Utbildad i yrket 1985.
Arbetade på Bullerbyn under dryga tre år på 90-talet och är nu tillbaka på Bullerbyn sedan augusti 2015.

Emelie Hedlund

Förskollärare

Utbildad förskollärare sedan 2012. Började arbeta på Bullerbyn i januari 2018.

Anna Karlsson

Barnskötare

Malin Nordström

Barnskötare

Hanna Edin

Barnskötare (Föräldraledig)

Utbildad Barnskötare. Började arbeta på Bullerbyn i oktober 2017

Vad säger personalen om verksamheten?

Våra mål med verksamheten är att:
– Barnen känner sig trygga och viktiga
– Barnen vågar visa sina känslor
– Utveckla barnens språk och kroppsuppfattning
– Utveckla barnens fantasi och lek
– Barnen har utrymme att utvecklas till självständiga individer

Att jobba på ett föräldrakooperativ.

Huset, som är arbetslagets arbetsplats, ligger centralt beläget på söder i ett sekelskifteshus. Med en trevlig utemiljö finns möjlighet till en inspirerande pedagogisk verksamhet där barn tillsammans med pedagogerna kan upptäcka nya möjligheter runt varje knut. Precis som på en kommunal förskola så är barngruppen i åldrarna 1-6år och dokumentation sker av verksamheten samt en informationskanal till föräldrarna likt ett nyhetsbrev.

Hur är det att jobba på ett föräldrakooperativ?

Som personal på Bullerbyn jobbar man i en liten arbetsgrupp där kommunikationsvägarna är väldigt korta mellan både förskolechef och huvudman. Bullerbyn styrs av en ekonomisk förening där alla föräldrar blir medlemmar när dess barn får en plats på förskolan. Som förening är vi personalens arbetsgivare där styrelsen har huvudansvaret. Förutom styrelsen så har alla föräldrar uppdrag fördelade på tio arbetsgrupper där även personalen ingår som personalrepresentanter.

Hur jobbar föräldrarna?

I föreningen delar medlemmarna (föräldrarna) på en halvtidstjänst om ca 20/vecka. Dessa timmar fördelas över veckans alla vardagar i arbetspass som är mellan 2-3 timmar långa. Som förening är föräldrarna, som sagt, arbetsgivare – men på arbetspassen är det personalen som bestämmer. Passen är ett bra sätt att ge föräldrarna möjlighet till en naturlig insyn i sitt barns vardag vilket skapar en djupare förståelse för pedagogernas fantastiska arbete.

Hur jobbar ni med läroplanen?

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/11) styr vår verksamhet!

Den pedagogiska verksamheten på Bullerbyn bedrivs under olika teman (t.ex. årstider, lek, språk) i kombination med lek sång musik, drama, rörelse, skapande och experiment.

De olika teman vi väljer och de olika fokusområden vi fördjupar oss i utgår hela tiden från barnens behov och barngruppens sammansättning och dynamik. Olika årskullar har olika behov och intressen. Vi försöker så långt det är möjligt fånga upp barnens intressen och därigenom låta barnen, till ganska stor del, styra innehållet i verksamheten.

I vår verksamhet lägger vi stor vikt på leken som är en viktig del av barnens vardag och utveckling. Personalen planerar verksamheten under sina planeringsdagar. Verksamheten utvärderas varje vår och höst.